Wil Fagel Forensisch Onderzoek
van handschrift en handtekeningen

CURRICULUM VITAEDrs. W.P.F. (Wil) Fagel


Opleiding en kwalificaties

1978

Doctoraal psychologie, met specialisme psycholinguïstiek en bijvak algemene taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam.

1992

Gecertificeerd met verlening volledige tekenbevoegdheid als forensisch handschriftonderzoeker bij het Gerechtelijk Laboratorium, later het Nederlands Forensisch Instituut (om de vier jaar verlengd na hertoetsing).

2010

Na toetsing ingeschreven in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) voor het deskundigheidsgebied Handschriftonder­zoek. Inschrijving verlengd in 2015 na hertoetsing.

Werkervaring

1979  

-

1983 

Uitvoerder onderzoeksproject "De beoordeling van de kwaliteit van de uitspraak van het Nederlands", Instituut voor Fonetische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

1983 

-

2016

Forensisch handschriftonderzoeker bij het Gerechtelijk Laboratorium respectievelijk Nederlands Forensisch Instituut.

Lidmaatschappen vakverenigingen

1997

-

2013    

Lid Steering Committee en medeoprichter van de ENFSI-werkgroep voor forensisch handschriftonderzoekers ENFHEX (1997-2003 als secretaris en 2003-2005 als voorzitter).

2001

-

heden

Lid Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS). Van 2015 tot juni 2017 als bestuurslid van deze vereniging.

2010

-

2019  

Lid (corresponding member) van de American Society of Questioned Document Examiners (ASQDE).

Overig

2008

-

2009

Lid normstellende commissie NRGD voor het deskundigheidsgebied Handschrift.

2012

-

heden

Lid toetsingscommissie NRGD voor het deskundigheidsgebied Handschrift.

2014

-

2015

Lid projectgroep Europees Monopoly-project verantwoordelijk voor het samenstellen van Best Practice Manual “Pan-European Best Practice in Forensic Handwriting Examinations”.

2003

-

2014    

Kwaliteitsaudits handschriftonderzoek buitenlandse forensische instituten (Letland, Slovenië, Turkije en Macedonië).  

 Publicaties en presentatie vanaf 2008

  • Fagel, W.P.F. (2008). ‘Vergelijkend handschriftonderzoek’. In: A.P.A. Broeders & E.R. Muller (eds.), Forensische Wetenschap. Studies over forensische kennis en organisatie, Kluwer, Deventer, 2008, pag. 497-508.
  • Fagel. W.P.F. (2009). ‘Forensisch handschriftonderzoek’. In: P. Boel, V. De Cloet, J. De Kinder, J. Mahieu en D. Van Varenbergh (eds.), Handboek Fo­ren­sisch Onderzoek. De mogelijkheden van het forensisch onderzoek, Politeia, Brussel, 2009, pag. 511-525.
  • Fagel, W.P.F. (2010). ‘The International Handwriting Information System (IHIS). Data­base of Copy­book Models and Handwriting Samples.’ Mannheimer Hefte für Schriftver­gleichung, 2010, 34 (1-2), pag. 2-22.
  • Stoel, R., C. Berger, E. van den Heuvel & W. Fagel (2010). ‘De wankele kritiek op het forensisch handschriftonderzoek’, Nederlands Juristenblad, 85 (39), pag. 2537-2541. 
  • Fagel, W.P.F. (2014). ‘Expressing conclusions on signatures and handwriting at the Netherlands Forensic Institute’, paper contribution to panel discussion on Signature and Hand­writing Conclusion Terminology and Scales, 72nd Annual Conference ASQDE, Honolulu, Hawaii, USA, 11-15 August 2014.