Contact


Stuur een e-mail naar fagel@wffo.nl als u iets wilt vragen of de onderzoeksmogelijkheden in een bepaalde zaak wilt bespreken. Vermeld uw naam, het e-mailadres waarop u bent te bereiken en eventueel uw telefoonnummer. U kunt ook alvast een korte omschrijving van het type materiaal en het gewenste onderzoek toevoegen (zie ook de pagina Aanvragen onderzoek).


Na ontvangst van uw bericht neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.


Belangrijke mededeling

In 2025 stop ik met het uitvoeren van forensisch handschrift- en handtekeningonderzoek. Hierop vooruitlopend ben ik mijn praktijk sinds januari 2023 aan het afbouwen. Dit houdt in dat ik bij geschillen tussen partijen alleen nog opdrachten aanneem van rechtbanken, arbitragecommissies, mediators e.d. en niet direct van partijen zelf of hun gemachtigden. Tot eind 2024 neem ik daarnaast nog opdrachten aan in strafzaken, zowel van het OM en RC’s/RHC’s als van strafrechtadvocaten.

NRGD-reg.nr. 1006.4